Støren Bageri Vegkro Hjemmeside |
Størens Bageri Vegkro | Svartøya 17 - 7290 Støren. Tlf: 72 43 21 10